รายละเอียดหลักสูตร

สถาบัน Educareer (สถาบันเอ็ดดูแคเรียร์) ดำเนินการวางแผนให้น้องๆ เตรียมพร้อมเพื่อเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1. ค้นหาตัวตน สาขาที่ใช่ คณะที่ตรงใจ รู้ก่อนเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยได้ก่อน


2. พูดคุย สัมภาษณ์ จุดดี จุดด้อย ดึงตัวตน มุ่งเน้นความถนัดและความชอบ


3. แนะทางเลือกการจัดลำดับเลือกสาขา คณะ มหาวิทยาลัยที่ใช่ ลำดับที่ 1 และลำดับสำรอง


4.  พัฒนาจุดแข็ง เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคต เจียระไนความสามารถในแบบฉบับของแต่ละคน


5. ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนงานของสถาบันอันส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมในคณะ/มหาวิทยาลัย


6. แนะนำการเข้าค่ายวิชาการ ค่ายพัฒนาตนเอง ต่าง ๆ  ตามเกณฑ์ของแต่ละคณะที่สนใจ


7. แนะนำการทำงานจิตอาสาและกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงตามเกณฑ์ของสาขาและคณะ


8. พบอาจารย์คณะและรุ่นพี่ที่สอบติด เพื่อแนะนำจุดสำคัญของคณะ


9.  แนะนำและเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยตามอันดับที่เลือก


10. รู้ทันเกณฑ์ เข้าใจคะแนน จัดอันดับได้ ให้คำแนะนำเตรียมเส้นทางตรงเป้าหมาย ของ TCAS แต่ละรอบ


11. ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการสมัครในทุกมหาวิทยาลัยที่นักเรียนต้องการ


12. ดำเนินการยื่นสมัครคณะ/มหาวิทยาลัยที่นร.ตั้งใจ


13. จัดวิพากษ์แฟ้มกับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ครั้งที่ 1


14. จัดติวสัมภาษณ์เตรียมเข้าคณะครั้งที่ 1


15. แก้ไขแฟ้มครั้งที่ 1


16. จัดวิพากษ์แฟ้มกับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ครั้งที่ 2


17. จัดติวสัมภาษณ์เตรียมเข้าคณะครั้งที่ 2


18. แก้ไขแฟ้มครั้งที่ 2


19. จัดวิพากษ์แฟ้มกับอาจารย์ผู้เชียวชาญ ครั้งที่ 3


20. จัดติวบุคลิกภาพและสัมภาษณ์เตรียมเข้าคณะครั้งที่ 3


21. เตรียมแฟ้มฉบับสมบูรณ์เข้าพบอาจารย์และรุ่นพี่ตรงคณะตรงสาขา


22. นำนักเรียนเข้าสัมภาษณ์ ณ คณะ/มหาวิทยาลัย


23. ประสานงานผลการสอบ /ประสานงานอาจารย์


24. นักเรียนมอบตัวยืนยันสิทธิ์


25. พบอาจารย์/รุ่นพี่ (ขอบคุณที่แนะนำฝากตัวเป็นศิษย์)

ตารางค่าคอร์ส ดราฟ 3.png

ติดต่อสอบถามกับทีมงานสถาบัน Educareer (สถาบันเอ็ดดูแคเรียร์) ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

Inbox Facebook Educareer

Tel. 06-5930-9136

LINE ID : @educareer

©2019 by Educareer Consulting Co.,Ltd.